DÚ 1

Humánna geografia -Domáca úloha č. 1

Vytvorenie historických fotiek a ich porovnanie so súčasnými.

Astalošová Kamila

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 48.38500399,  20.022856593
Približný azimut Severo-východ
Názov lokality    Okresný súd
Názov obce Rimavská Sobota
Názov okresu Rimavská Sobota
Dátum vzniku historickej fotografie  1900
Dátum vzniku súčasnej fotografie 26.10.2015
Zdroj Rimavská Sobota na starých pohľadniciach

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 48.431478606, 20.03537178
Približný azimut Juho-východ
Názov lokality    Kamenný Janko
Názov obce Pokoradzké jazierka
Názov okresu Rimavská Sobota
Dátum vzniku historickej fotografie 2000
Dátum vzniku súčasnej fotografie 30.10.2015
Zdroj Kamenný Janko

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 48.384448217,  20.009778142
Približný azimut  Severo-východ
Názov lokality    Konzerváreň
Názov obce Rimavská Sobota
Názov okresu Rimavská Sobota
Dátum vzniku historickej fotografie 1905
Dátum vzniku súčasnej fotografie  28.10.2015
Zdroj Rimavská Sobota na starých
pohľadniciach

 

Blaženín Miroslav

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 49.138081, 20.424781
Približný azimut severo-západ
Názov lokality    Kežmarok - železničná stanica
Názov obce Kežmarok
Názov okresu Kežmarok
Dátum vzniku historickej fotografie Okolo roku 1920
Dátum vzniku súčasnej fotografie 25.10.2015
Zdroj Slovensko na historických fotografiach

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 49.273523894, 20.249948502
Približný azimut severo-západ
Názov lokality    Ždiar
Názov obce Ždiar
Názov okresu Poprad
Dátum vzniku historickej fotografie Okolo roku 1960
Dátum vzniku súčasnej fotografie 17.10.2015
Zdroj Historické fotografie Ždiar

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 49.19627433, 20.442895889
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Spišská Belá - tabaková továreň
Názov obce Spišská Belá
Názov okresu Kežmarok
Dátum vzniku historickej fotografie Okolo roku 1930
Dátum vzniku súčasnej fotografie 18.10.2015
Zdroj Slovensko na historických fotografiach

 

Čigášová Zuzana

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 48.937160479, 21.908283234
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Humenné kaštieľ  
Názov obce Humenné
Názov okresu Humenné
Dátum vzniku historickej fotografie okolo roku 1900
Dátum vzniku súčasnej fotografie 2.10.2015
Zdroj Regionálne dejiny

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 48.782776737, 22.051105499
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Zemplínska šírava
Názov obce Lúčky
Názov okresu Michalovce
Dátum vzniku historickej fotografie okolo roku 1963
Dátum vzniku súčasnej fotografie 19.10.2015
Zdroj Kronika Michalovce

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 48.759131104, 21.917874813
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Michalovce, pivovar-oc Zemplín 
Názov obce Michalovce
Názov okresu Michalovce
Dátum vzniku historickej fotografie okolo roku 1980
Dátum vzniku súčasnej fotografie 19.10.2015
Zdroj historické foto mesta Michalovce

 

Gajdoš Marián

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 49.217453442, 19.290463328
Približný azimut severo-západ
Názov lokality    Výstavba sídliska Brezovec
Názov obce Dolný Kubín
Názov okresu Dolný Kubín
Dátum vzniku historickej fotografie 1977
Dátum vzniku súčasnej fotografie 24.9.2015
Zdroj Historické fotografie mesta Dolný Kubín

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice
49.176485414, 19.3020077293
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Ostrá a Tupá Skalka
Názov obce Vyšný Kubín
Názov okresu Dolný Kubín
Dátum vzniku historickej fotografie okolo roku 1974
Dátum vzniku súčasnej fotografie 23.9.2015
Zdroj Historické fotografie obce Vyšný Kubín

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice
49.161052704, 19.412841797
Približný azimut juho-východ
Názov lokality    staré obchodné centrum-námestie
Názov obce Dolný Kubín
Názov okresu Dolný Kubín
Dátum vzniku historickej fotografie okolo roku 1965
Dátum vzniku súčasnej fotografie 28.9.2015
Zdroj Historické fotografie mesta Dolný Kubín

 

Lomázová Jana

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 49.184115813, 19.308600426
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Ul. Vyšnokubínska
Názov obce Vyšný Kubín
Názov okresu Dolný Kubín
Dátum vzniku historickej fotografie 1956
Dátum vzniku súčasnej fotografie 18.10.2015
Zdroj Vyšný Kubín

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 49.229705356, 19.293365479
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Gäceľská cesta
Názov obce Dolný Kubín
Názov okresu Dolný Kubín
Dátum vzniku historickej fotografie 1977
Dátum vzniku súčasnej fotografie 25.10.2012
Zdroj Historické fotografie mesta
Dolný Kubín

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 49.213560362, 19.300918579
Približný azimut juho-východ
Názov lokality    Ul. Radlinského
Názov obce Dolný Kubín
Názov okresu Dolný Kubín
Dátum vzniku historickej fotografie 1949
Dátum vzniku súčasnej fotografie 25.10.2015
Zdroj Historické fotografie mesta
Dolný Kubín

 

Olesova Monika

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 49.08306, 19.30216
Približný azimut juho-západ
Názov lokality    Kultúrny dom Andreja Hlinku
Názov obce Ružomberok
Názov okresu Ružomberok
Dátum vzniku historickej fotografie Okolo roku 1970
Dátum vzniku súčasnej fotografie 9.8.2015
Zdroj Historické fotografie Ružomberok

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 49.151389, 19.342778
Približný azimut severo-západ
Názov lokality    Krajina pod Chočom
Názov obce Ružomberok
Názov okresu Ružomberok
Dátum vzniku historickej fotografie Okolo roku 1995
Dátum vzniku súčasnej fotografie 30.11.2015
Zdroj Historické fotografie Ružomberok

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 49.082990, 19.343980
Približný azimut západ
Názov lokality    Mondi SCP
Názov obce Ružomberok
Názov okresu Ružomberok
Dátum vzniku historickej fotografie 20.7.1963
Dátum vzniku súčasnej fotografie 25.11.2015
Zdroj Ružomberok - historické fotografie

 

Sabolíková Eva

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 49.152429336, 20.96203208
Približný azimut severo-západ
Názov lokality    Mestský úrad Lipany
Názov obce Lipany
Názov okresu Sabinov
Dátum vzniku historickej fotografie 1960
Dátum vzniku súčasnej fotografie 03.11.2015
Zdroj Novum Castrum

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 49.242230908, 20.901489258
Približný azimut severo - východ
Názov lokality    Okruhly kopec
Názov obce Šarišské Jastrabie
Názov okresu Stará Ľubovňa
Dátum vzniku historickej fotografie 1990
Dátum vzniku súčasnej fotografie 24.10.2015
Zdroj Rodinný archív

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 48.690959747, 19.299974442
Približný azimut severo - západ
Názov lokality    Ponická Huta – výstavba vodovodu
Názov obce Ponická Huta
Názov okresu Banská Bystrica
Dátum vzniku historickej fotografie 1980
Dátum vzniku súčasnej fotografie 03.11.2015
Zdroj Zemko, J:Poniky, Osveta, 1982

 

Strižovský Ladislav

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 48.94236488, 20.48348844
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Chatová osada Čingov
Názov obce Spišská Nová Ves
Názov okresu Spišská Nová Ves
Dátum vzniku historickej fotografie 1965
Dátum vzniku súčasnej fotografie 12.10.2015
Zdroj Súkromný album

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 48.94380595, 20.5685091
Približný azimut sever
Názov lokality    Radničné námestie SNV
Názov obce Spišská Nová Ves
Názov okresu Spišská Nová Ves
Dátum vzniku historickej fotografie 1958
Dátum vzniku súčasnej fotografie 23.10.2015
Zdroj Facebook

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 48.90062632, 20.66227913
Približný azimut Rudňany – starý povrchový závod
Názov lokality    Spišská Nová Ves
Názov obce Spišská Nová Ves
Názov okresu Spišská Nová Ves
Dátum vzniku historickej fotografie 1905
Dátum vzniku súčasnej fotografie 25.10.2015
Zdroj Rudňany

 

Šoltisová Mária

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 49.243932961, 20.909771919
Približný azimut juho-západ
Názov lokality    Šarišské Jastrabie
Názov obce Šarišské Jastrabie
Názov okresu Stará Ľubovňa
Dátum vzniku historickej fotografie 1968
Dátum vzniku súčasnej fotografie 28. 10. 2015
Zdroj z archívu rodiny Hricovej

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 49.239653202, 20.916831493
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Šarišské Jastrabie
Názov obce Šarišské Jastrabie
Názov okresu Stará Ľubovňa
Dátum vzniku historickej fotografie 1968
Dátum vzniku súčasnej fotografie 17.10.2014
Zdroj z archívu rodiny Hricovej

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 49.106859858, 21.086905003
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    ZŤS Sabinov a.s.
Názov obce Sabinov
Názov okresu Sabinov
Dátum vzniku historickej fotografie 1957
Dátum vzniku súčasnej fotografie 21.10.2015
Zdroj Sabinov

 

Šufliarska Zuzana

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 48.708997222, 19.289486111
Približný azimut severo-západ
Názov lokality    Poniky, pohľad na kostol a školu
Názov obce Poniky
Názov okresu Banská Bystrica
Dátum vzniku historickej fotografie 1980
Dátum vzniku súčasnej fotografie 7.11.2015
Zdroj Ján Zemko, Poniky,
Vydavateľstvo osveta, 1982

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 48.568336111, 19.516105555
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Hriňová – pohľad z Jaseňova
na hriňovské lazy
Názov obce Hriňová
Názov okresu Detva
Dátum vzniku historickej fotografie okolo roku 1970
Dátum vzniku súčasnej fotografie 30.10.2015
Zdroj Hriňová

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 48.587072222, 19.527263888
Približný azimut juho-východ
Názov lokality    Hriňová – hriňovské strojárne
Názov obce Hriňová
Názov okresu Detva
Dátum vzniku historickej fotografie okolo roku 1970
Dátum vzniku súčasnej fotografie 30.10.2015
Zdroj Hriňová

 

Tabak Martin

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 49.08138889, 19.3025
Približný azimut východne
Názov lokality    Mestský úrad Ružomberok
Názov obce Ružomberok
Názov okresu Ružomberok
Dátum vzniku historickej fotografie 07. 08. 1897
Dátum vzniku súčasnej fotografie 08. 11. 2015
Zdroj Mestská radnica Ružomberok

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 49.03666667, 19.27972222
Približný azimut severne
Názov lokality    Vlkolínec – pohľad na Sidorovo
Názov obce Ružomberok
Názov okresu Ružomberok
Dátum vzniku historickej fotografie 1966 - 1974
Dátum vzniku súčasnej fotografie 08. 11. 2015
Zdroj Liptov

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 49.07805556, 19.32444444
Približný azimut severo-západ
Názov lokality    SCP – MONDI Ružomberok
Názov obce Ružomberok
Názov okresu Ružomberok
Dátum vzniku historickej fotografie 20. 06. 1963
Dátum vzniku súčasnej fotografie 08. 11. 2015
Zdroj TASR/Tibor Andrejčák

 

Tkáčová Dana

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 48.942932151, 20.576351881
Približný azimut severo-východ
Názov lokality    Spišská Nová Ves
Názov obce Spišská Nová Ves
Názov okresu Spišská Nová Ves
Dátum vzniku historickej fotografie 1972
Dátum vzniku súčasnej fotografie 28.10.2015
Zdroj Rodinný album

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 49.006798768, 20.764074326
Približný azimut severo-západ
Názov lokality    Spišský hrad
Názov obce Spišské Podhradie
Názov okresu Levoča
Dátum vzniku historickej fotografie Okolo roku 1950
Dátum vzniku súčasnej fotografie 30.10.2015
Zdroj Súkromný album

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 49.053409323, 20.294623375
Približný azimut juho-východ
Názov lokality    Poprad - Pivovar
Názov obce Poprad
Názov okresu Poprad
Dátum vzniku historickej fotografie Okolo roku 1940
Dátum vzniku súčasnej fotografie 10.10.2015
Zdroj Pilsberg

 

Wzoš Ladislav

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

  

Geografické súradnice: 49.05428118, 20.20763397
Približný azimut: juho-východ
Názov lokality:   Svit, Ul. Štefánikova
Názov obce: Svit
Názov okresu: Poprad
Dátum vzniku historickej fotografie: 1939
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 18.10.2015
Zdroj: www.galeriaslovakia.sk

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice: 49.94216404,  20.48258185
Približný azimut: juho-východ
Názov lokality:   Chatová osada, Čingov
Slovenský raj
Názov obce: Spišská Nová Ves
Názov okresu: Spišská Nová Ves
Dátum vzniku historickej fotografie: 1964
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 12.10.2015
Zdroj: Súkromný album

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice: 49.049317, 20.31073809
Približný azimut: juho-východ
Názov lokality:   Poprad - Juh
Názov obce: Poprad
Názov okresu: Poprad
Dátum vzniku historickej fotografie: 1969
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 30.10.2015
Zdroj: Facebook

 

Zólyomiová Xénia

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

Geografické súradnice 48.3259600, 19.6689250
Približný azimut východ
Názov lokality   
Tuhársky potok
Názov obce
Lučenec
Názov okresu
Lučenec
Dátum vzniku historickej fotografie 1890
Dátum vzniku súčasnej fotografie 31.10. 2015
Zdroj Lučenec

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 48.4468117,  19.5309008
Približný azimut Severovýchod
Názov lokality    Hrad Divín, Kostol Všetkých svätých
Názov obce Divín
Názov okresu Lučenec
Dátum vzniku historickej fotografie okolo roku 1930
Dátum vzniku súčasnej fotografie 31.10. 2015
Zdroj Facebook

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 48.3401833,  19.6814328
Približný azimut juho-západ
Názov lokality    Súkenka-Opatová
Názov obce mestská časť - Opatová
Názov okresu Lučenec
Dátum vzniku historickej pohľadnice 1920
Dátum vzniku súčasnej fotografie 31.10. 2015
Zdroj Wikipedia