Informácie o nás

Sme partia pozitívne naladených ľudí, ktorí majú vyštudované rôzne pedagogické smery . Hoci každý máme pracovné povinnosti a rodiny, zvolili sme si spoločný cieľ -  vyštudovať nový predmet -  geografiu.  Tak nám pán Boh  pomáhaj !